Voordelen en nadelen bij het handelen met binaire opties

binaire opties handelenWat zijn de voordelen van het handelen met binaire opties? Zijn dat realistische voordelen of zijn deze gebaseerd op sprookjes? Nee, het zijn realistische voordelen van het handelen van binaire opties en deze laten we hier zien.

Minder risico

Het aangeboren risico, wat zowel bij de Forex – Markt als ook bij de valuta markt bestaat, is de zogenaamde Leverage – Factor. Maar niet alleen de Leverage – Factor resulteert in problemen voor retailers. Ook andere factoren, zoals de vertraging en de volatileit resulteren in problemen. Ook het feit dat het verlies groter kan zijn als het aantal van de investeringen draagt ertoe bij dat bij het handel op anderen markten groot risico bestaat. Bij binaire opties zijn deze factoren niet belangrijk. Ten eerste is de markt van binaire opties niet gefinancierd door een hendel.

De opbrengsten of de verliezen zijn net zo groot als de investering van de retailer. En de uitbetaling is helder gedefinieerd. En het is gebaseerd op percentages en opbrengsten die in relatie staan met de investeringen. Daardoor worden verliezen grenzen gelegd. Tevens bestaat de mogelijkheid door middel van de Loss – Return functie (als deze wordt aangeboden) een deel van de investeringen terug te laten uitbetalen. Het oponthoud (Slippage) is hier niet belangrijk en de volaliteit heeft geen invloed op de opbrengsten of de verliezen. All deze redenen resulteren in het feit dat het risico van binaire opties beperkt is.

Meer keuze

In het valutamarkt kan het gebeuren dat een tekort aan volatiliteit ertoe leidt dat de kansen op opbrengsten beperkt zijn. Maar dat is niet van toepassing voor de handelaar van binaire opties. Bij binaire opties kan men een tijdsperk die gekenmerkt is door een kleine volatiliteit gebruiken om een IN – Range Trade of een NOT TOUCH – Trade uit te voeren.

Verder, kan een binaire opties handelaar op korte termijn beslissen, om op een ander asset klas te wedden. Vooral als de moedermarkt een collaps krijgt. Stel u een situatie voor, waarbij een aandelen markt van een land een correctie naar beneden uitvoert. De handelaar kan dan beslissen de asset klas te wijzigen, of een voordeel uit de correctie van de markt trekken, door de betreffende Index (als deze op de lijst is) op te platform van de handel van binaire opties te korten. Daarom bieden binaire opties een groter manoeuvreerruimte, als het om het handelen gaat.

 

Lage drempel voor nieuwelingen

Een problemen wat vaak een handelsman betreft is dat de kosten bij deze markten zeer hoog zijn. Broker hebben in deze markten veel vermogen nodig om een verkoop account aan te maken. STP Forex handelslieden hebben normaal gesproken 50.000 Dollar of meer nodig om een rekening aan te maken. En bovenop moeten nog andere vergoedingen zoals Spreads worden betaald. Ook de eisen aan de margen zijn heel hoog. Aldus de CFTC liggen deze bei 1:50 voor Forex – Accounts en 1:20 voor optie accounts. Dat betekent dat veel handelslieden het vermogen niet hebben om op deze markten actief te worden.

Met binaire opties kunnen handelsmen al met een bedrag van 100 Dollar beginnen. En verder kunnen de kosten voor de opening van een positie op sommige platformen maar 10 Dollar zijn. Vergelijkt men dat met de vergoedingen van de handel op andere financiële markten, is dat maar een heel klein bedrag.

Beter controle over de handel

Binaire opties geven traders meer controle over hun handelsposities. In de online platform voor binaire opties wordt handelsmen aangetoond hoeveel ze bij een handel kunnen krijgen of verliezen. Tevens kunnen handelslieden looptijden verlengen. De verhouding tussen opbrengsten en verliezen is duidelijk gedefinieerd. Dat is niet het geval bei Forex.

Samenvatting

All deze redenen hebben ertoe geleidt, dat handelslieden in 2008 toegang hebben gekregen tot binaire opties, terwijl andere markten op de wereld in elkaar zijn gevallen. Sindsdien leveren binaire opties een aantal redenen en voordelen die handelsmen kunnen gebruiken, door participatie aan markten van binaire opties.