Verlopen tijden bij het handelen met binaire opties

binaire opties bitcoinNet zoals in het konventionele handelen met binaire opties hebben ook opties in het elektronische handel met binaire opties een beperkt levensduur. Ze hebben een voorafgaand bepaalde tijdstip op welke het handel automatisch geliquideerd wordt. De waarde van de optie wordt bij de liquidatie aan de handelaar uitbetaald of van zijn rekenening afgeschreven. Dat is de verlopen tijd en we zullen deze aan u in dit artiekel nog wat preciser uitleggen.

Het concept van de verlopen tijd in het handel met binaire opties schept een extra aspect van het druk op een handelaar, wie winst moet genereren. Er bestaan twee soorten, op welke de verlopen tijden op een handel kunnen worden toegepast. In het eerste formaat kan het handelaar daarvoor kiezen zijn verlopen tijd te bepalen, wat daarop is gebaseerd, hoe zich de positie na een performenceanalyse gedragt. Als een handelaar dus de positie analyseert en hij vindt, dat de Asset een bepaalde tijd nodig zal hebben om een bepaalde beweging te volbrengen, wordt de tijdstip van de verlopen tijd so geplaatst, dat de Asset genoeg tijd krijgt om de behaalde doelen uit te voeren.

In andere situaties kan de makelaar een rij van verlopen tijdstippen bepalen en het wordt van zijde van de handelaar verwacht een besluit te nemen en het handel met de vast bepaalde verlopen tijd af te stemmen. Het model, bij welk men zelf voor een verlopen tijdstip kiezt, is vaker op propriëtaire platformen zoals Binary.com terug te vinden, terwijl men op compleet-platformen (Turkney) meestaal kiezen kan voor voorafgaand bepaalde verlopen tijden. Voor welk formaat van het verlopen tijd een handelaar uiteindelijk kiezt, het is altijd belangrijk om te weten, hoe men deze gebruikt, zodat het handelsdoel op het tijdstip van het verlopen al is bereikt.

Hoe men voor afloopdata kiest

Vastgelegde verlopen tijden

Moet een koopster kiezen voor van de makelaar vastgelgde verlopen tijden, is het voor hem moeilijker profijt te genereren. Het reden daarvor is, dat het niet genoeg is om alleen maar aan bepaalde trade-doelen met betrekking tot de Asset-prestatie te voldoen. De aanleg moet zich juist gedragen, om het juiste uitslag van de binaire opties te halen en binnen de van de trader bepaalde tijdsperiode. Anders zal de handelaar altijd verliezen. De meeste Turnkey-Platformen hebben verlopen tijden van 15 minuten, 30 minuten, een, twee, vier, ses uren, een dag (bijvoorbeeld voor middenacht) en een week (High-Yield-Handel). Korttermijn-posities zoals 60 seconden, 2 minuten en 5 minuten zullen in deze tijdsperiodes aflopen.

Met dit principe moet de handelaar de aanleg nauwkeurig analyseren en afwegen hoe lang het zal duren tot dat het gestelde doel is gehaald, en pas dan voor de bepaalde verlopen tijd gaan kiezen. Dat is moeilijker als het klingt en vraagt voor oefening en ervaring. Het risico en het druk zijn hoog om in dat model te gaan profiteren.

Het goede aan dit formaat is, dat broker met voorafgaand vastgelegde verlopen tijden middelen hebben, die het voor de handelaar mogelijk maken de afgelopen tijden verder aan te passen. Deze features zijn de “Early closure” en “Roll Over”-functies, die de aflooptijden op de lange baan schuiven of kunnen verkorten. Een verdere feature is ook het Option Builder type van handel, welke men op de Turnkey-platform SpotOption kan vinden. Met behulp van deze functie kunnen handelaars de afloopdata net als op een horloge met uren- en minutewijzer aan gaan passen.

Aanpassbare afloopdata

Dat is de eenvoudigere van beide opties, omdat de handelaar hier gebaseerd op het uitslag van de analyse kan bepalen hoe lang de positie zal voortduren en hoeft zich dat dus niet moeten laten voorschrijven. De handelaar kan de aanleg analyseren en zelf inschatten hoe lang het zal duren, tot dat het doel van de handel is bereikt. Dit model maakt het mogelijk om flexibel te ageren en in tegenstelling tot het het eerste model zijn de succesquoten hoger. Maar de afloopdata kunnen nach het vastleggen niet meer worden aangepast.

Conclusie

Een handelaar moet weten welk model van afloopdata zijn broker aanbiedt, omdat het daarvan afhangt, hoe hij zijn positie zal analyseren en vastleggen. Met behulp van de infromatie van dit artiekel zullen handelaars het gemakkelijker hebben in een desbetreffende situatie beter te kunnen gaan handelen.

Related Posts