Een handelsstrategie opbouwen voor 2015

news tradingWe kunnen niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk het is om, voordat je met online trading gaat beginnen, te zorgen dat je goed geïnformeerd bent over de marktomstandigheden. Een solide strategie is de veiligste manier om tot transacties te komen die “In the money” (met winst) zullen eindigen.

Neem daarom in het begin van het jaar enige tijd om je handelsplannen voor dat jaar uit te werken en in kaart te brengen.Hier volgen enkele bruikbare stukjes informatie en trivia waarmee je rekening kan houden bij de voorbereiding van beslissingen omtrent je handelswijze in het komende jaar. De eerste vraag die je moet proberen te beantwoorden is wat voor soort economische jaar zal 2015 zijn? De meeste deskundigen en de analyse lijken het erover eens te zijn dat de vooruitzichten voor 2015 beter zijn dan 2013. Het feit dat het economisch gezien een beter jaar wordt betekent echt niet dat de risico’s zijn afgenomen.

 

Er blijven inderdaad een groot aantal belangrijke uitdagingen waar binaire opties traders (handelaars) en alle andere traders op moeten letten in 2015. Daartoe behoren de bijwerkingen van hoe de Fed over de “tapering” (een geleidelijke afbouw van de centrale bank activiteiten om de voorwaarden voor economische groei te verbeteren) zal beslissen, vooral in termen van doorstroming van de activa in de opkomende markten en of het inderdaad uitgesloten is dat de onzekerheid weer zal optreden, zoals we vorig jaar al zagen, voor een mogelijke impasse in het Amerikaanse Congres. Bovendien zijn de inkomens in ’s werelds meest geavanceerde economieën ingesteld om te blijven stagneren, terwijl de aanhoudende werkloosheid een grote impact blijft hebben op de samenleving.

Een gok wagend, zouden we erop kunnen wijzen dat de olieprijs naar verwachting ongeveer op hetzelfde niveau van eind 2013 zal blijven. Aan de andere kant, zal de reële bbp (bruto binnenlands product) groei in zeven van de G8-landen toenemen, met Japan als enige uitzondering. Een bbp groei wordt ook voorspeld voor India en Rusland, maar niet voor China of Brazilië, waar het verwacht wordt op het niveau van 2013 te blijven.

Consumenten in de ontwikkelde economieën worden in 2015 verondersteld klaar te zijn om de voorzichtigheid van de afgelopen jaren achter zich te laten, hoewel de tijdens de crisisjaren verworven gewoonten niet snel zullen worden gewist. In de opkomende markten is een stijging van het besteedbaar inkomen verwacht, maar veel zal afhangen van hoe de grote economieën tegen de tapering bestand zijn.

Kennisnemen van de volgende interessante en nuttige statistieken is ook de moeite waard:

In 2015 worden over de hele wereld 138 miljoen baby’s verwacht, waarvan de helft zal in de APEC landen worden geboren (APEC – Asia-Pacific Economic Cooperation).

De werkelijke toename van consumentenbestedingen wereldwijd wordt verwacht 3% te zijn, maar, interessant genoeg, slechts 10% hiervan zal uit West-Europa komen.

Overal wordt een uitgebreide versnelling verwacht om de reële groei te begeleiden van het BBP percentage dat naar verwachting met 3,7% zal  stijgen.

2015 wordt naar verwachting het eerste jaar sinds 2007, waar het besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking in West-Europa werkelijk zal toenemen.

In 2015 zal het aantal wereldwijde huishoudens hoger zijn dan 2 miljard, met 89% van deze groei uit opkomende markten.

Related Posts